STBi

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je společným úsilím, které pomáhá společnostem stanovit konkrétní, vědecky podložené cíle pro snížení emisí skleníkových plynů. Tyto cíle jsou v souladu s celosvětovým úsilím o omezení změny klimatu a jsou v souladu s cíli Pařížské dohody.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.