Business sustainability in One Place

Dostaňte ESG chaos pod kontrolu

SUSTAINOVA je vaším one-stop partnerem a marketplacem v celé oblasti ESG a udržitelnosti.

 • Řízení uhlíkové stopy - Scope 1, 2, 3

 • SFDR

 • Dvojitá materialita

 • ESG reporting

 • ESRS

 • Udržitelnost

 • CSDDD

 • Biodiverzita

 • Změna klimatu

 • ESG

 • EU Taxonomie

 • ESG Rating

 • Finanční reporting

 • Uhlíková stopa

 • Sběr dat

 • ESG software

 • CSRD

 • Udržitelný růst

 • Scope 1,2,3

One-Stop Partner

Máte v ESG a udržitelnosti chaos a potřebujete pomoc?

Jako váš generální a nestranný partner v oblasti ESG vás provedeme složitostmi udržitelné transformace. Na rozdíl od běžných konzultačních firem si pro vás na základě vašich specifických potřeb pečlivě vybíráme nejvhodnější odborníky, dodavatele a poskytovatele softwaru z naší široké sítě. Každý tým skládáme tak, aby co nejlépe odpovídal vašemu odvětví, lokalitě a specifickým výzvám, čímž zaručujeme, že vaše cesta k udržitelnosti bude co nejhladší.

ESG generální partner

ESG reporting

Scope 1,2,3 assessment

Integrace ESG softwaru

Finanční reporting

Nefinanční reporting

Dočasný ESG management

Projektové řízení

Marketplace

Víte, co potřebujete? Najděte vhodné odborníky, software, dodavatele a vše ostatní na jednom místě

Projdětě si náš marketplace s více než 2500 ověřenými odborníky, softwarovými řešeními, udržitelnými dodavateli a vzdělávacím obsahem. Vyberte si specialisty, užijte si výhody partnerství a spravujte své projekty udržitelnosti - vše na jedné platformě.

Environmentální a společenský přínos

Udržitelné principy podporují ochranu životního prostředí a rozvoj společnosti.

Snížení kapitálových nákladů

ESG snižuje kapitálové náklady o ~10%.

Vyšší hodnota pro akcionáře

Vysoké skóre ESG přináší 2,6krát vyšší výnosy. To ukazuje dlouhodobou hodnotu udržitelnosti.

Zisk prostřednictvím udržitelnosti

Etické dodavatelské řetězce zvyšují příjmy o 20 % a snižují náklady o 16 %.

Zlepšení provozního výkonu

Udržitelnost vede k o 88 % lepší provozní efektivitě společnosti.

Udržitelnost je hnací silou leadershipu

Akcie udržitelných společností patří k těm nejvýkonnějším. Proto jsou tyto firmy často označovány za průkopníky trhu.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Business sustainability in One Place

Dostaňte ESG chaos pod kontrolu

SUSTAINOVA je vaším one-stop partnerem a marketplacem v celé oblasti ESG a udržitelnosti.

 • Řízení uhlíkové stopy - Scope 1, 2, 3

 • SFDR

 • Dvojitá materialita

 • ESG reporting

 • ESRS

 • Udržitelnost

 • CSDDD

 • Biodiverzita

 • Změna klimatu

 • ESG

 • EU Taxonomie

 • ESG Rating

 • Finanční reporting

 • Uhlíková stopa

 • Sběr dat

 • ESG software

 • CSRD

 • Udržitelný růst

 • Scope 1,2,3

One-Stop Partner

Máte v ESG a udržitelnosti chaos a potřebujete pomoc?

Jako váš generální a nestranný partner v oblasti ESG vás provedeme složitostmi udržitelné transformace. Na rozdíl od běžných konzultačních firem si pro vás na základě vašich specifických potřeb pečlivě vybíráme nejvhodnější odborníky, dodavatele a poskytovatele softwaru z naší široké sítě. Každý tým skládáme tak, aby co nejlépe odpovídal vašemu odvětví, lokalitě a specifickým výzvám, čímž zaručujeme, že vaše cesta k udržitelnosti bude co nejhladší.

ESG generální partner

ESG reporting

Scope 1,2,3 assessment

Integrace ESG softwaru

Finanční reporting

Nefinanční reporting

Dočasný ESG management

Projektové řízení

Marketplace

Víte, co potřebujete? Najděte vhodné odborníky, software, dodavatele a vše ostatní na jednom místě

Projdětě si náš marketplace s více než 2500 ověřenými odborníky, softwarovými řešeními, udržitelnými dodavateli a vzdělávacím obsahem. Vyberte si specialisty, užijte si výhody partnerství a spravujte své projekty udržitelnosti - vše na jedné platformě.

Environmentální a společenský přínos

Udržitelné principy podporují ochranu životního prostředí a rozvoj společnosti.

Snížení kapitálových nákladů

ESG snižuje kapitálové náklady o ~10%.

Vyšší hodnota pro akcionáře

Vysoké skóre ESG přináší 2,6krát vyšší výnosy. To ukazuje dlouhodobou hodnotu udržitelnosti.

Zisk prostřednictvím udržitelnosti

Etické dodavatelské řetězce zvyšují příjmy o 20 % a snižují náklady o 16 %.

Zlepšení provozního výkonu

Udržitelnost vede k o 88 % lepší provozní efektivitě společnosti.

Udržitelnost je hnací silou leadershipu

Akcie udržitelných společností patří k těm nejvýkonnějším. Proto jsou tyto firmy často označovány za průkopníky trhu.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Business sustainability in One Place

Dostaňte ESG chaos pod kontrolu

SUSTAINOVA je vaším one-stop partnerem a marketplacem v celé oblasti ESG a udržitelnosti.

 • Řízení uhlíkové stopy - Scope 1, 2, 3

 • SFDR

 • Dvojitá materialita

 • ESG reporting

 • ESRS

 • Udržitelnost

 • CSDDD

 • Biodiverzita

 • Změna klimatu

 • ESG

 • EU Taxonomie

 • ESG Rating

 • Finanční reporting

 • Uhlíková stopa

 • Sběr dat

 • ESG software

 • CSRD

 • Udržitelný růst

 • Scope 1,2,3

One-Stop Partner

Máte v ESG a udržitelnosti chaos a potřebujete pomoc?

Jako váš generální a nestranný partner v oblasti ESG vás provedeme složitostmi udržitelné transformace. Na rozdíl od běžných konzultačních firem si pro vás na základě vašich specifických potřeb pečlivě vybíráme nejvhodnější odborníky, dodavatele a poskytovatele softwaru z naší široké sítě. Každý tým skládáme tak, aby co nejlépe odpovídal vašemu odvětví, lokalitě a specifickým výzvám, čímž zaručujeme, že vaše cesta k udržitelnosti bude co nejhladší.

ESG generální partner

ESG reporting

Scope 1,2,3 assessment

Integrace ESG softwaru

Finanční reporting

Nefinanční reporting

Dočasný ESG management

Projektové řízení

Marketplace

Najděte odborníky, software a dodavatele

Projdětě si náš marketplace s více než 2500 ověřenými odborníky, softwarovými řešeními, udržitelnými dodavateli a vzdělávacím obsahem. Vyberte si specialisty, užijte si výhody partnerství a spravujte své projekty udržitelnosti - vše na jedné platformě.

Environmentální a společenský přínos

Udržitelné principy podporují ochranu životního prostředí a rozvoj společnosti.

Snížení kapitálových nákladů

ESG snižuje kapitálové náklady o ~10%.

Vyšší hodnota pro akcionáře

Vysoké skóre ESG přináší 2,6krát vyšší výnosy. To ukazuje dlouhodobou hodnotu udržitelnosti.

Zisk prostřednictvím udržitelnosti

Etické dodavatelské řetězce zvyšují příjmy o 20 % a snižují náklady o 16 %.

Zlepšení provozního výkonu

Udržitelnost vede k o 88 % lepší provozní efektivitě společnosti.

Udržitelnost je hnací silou leadershipu

Akcie udržitelných společností patří k těm nejvýkonnějším. Proto jsou tyto firmy často označovány za průkopníky trhu.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.