Nahraďte chaos v ESG a udržitelnosti naším vedením

Z pozice nezávislého průvodce, vám pomůžeme s celým procesem - od počáteční analýzy, přes návrh řešení až po jeho implementaci s ohledem na požadované standardy finančního i nefinančního reportingu.

One-Stop Partnership

Potýkáte se s výzvami ESG, CSRD, SFDR? Pokryjeme celou vaši transformaci

Vyhněte se nákladnému a omezenému agenturnímu poradenství. Nabízíme efektivní řešení na míru s mezinároním týmem odborníků s ohledem na vaše lokální podmínky. Soustřeďte se na rozvoj vaší firmy a soulad s předpisy a složité otázky udržitelnosti nechte na nás. Provedeme vás chaosem a poskytneme průběžnou podporu a strategické poradenství pro všechny aspekty ESG a udržitelnosti.

Strategický partner

Působíme jako nezávislý strategický partner pro udržitelnost a ESG pro vaše vedoucí pracovníky a ESG manažery.

Tým přizpůsobený vaší situaci a projektu

Vybereme experty se zkušenostmi z podobných projektů a z vašeho odvětví.

Nákladově efektivní řešení

Naše řešení minimalizuje agenturní náklady, neplatíte za čas, ale za skutečné výsledky.

Odborné řízení projektů

Zodpovídáme za dodání projektu a přizpůsobíme vše vašim lokálním požadavkům.

Řízení dat

Identifikujeme vhodná softwarová řešení a pomůžeme vám s jejich integrací.

Výběr dodavatelů

Identifikujeme příležitosti pro zlepšení vašeho dodavatelského řetězce a dosažení vašich cílů.

Tým expertů

Máme tým prověřených odborníků a akademiků se zkušenostmi i z vašeho oboru.

Díky tomu můžeme sestavit na míru šitý tým expertů a specialistů pro každý váš udržitelný projekt, kteří vědí, jak nastavit strategii a dosáhnout vašich cílů.

NAŠI PARTNEŘI

Naše služby

Generální partnerství pro ESG a udržitelnost

Jako váš generální partner se postaráme o vytvoření strategie, plánu implementace, sestavení špičkového týmu na míru a pomůžeme s marketingovou komunikací a prací s dodavateli.

Generální partnerství pro ESG a udržitelnost

Jako váš generální partner se postaráme o vytvoření strategie, plánu implementace, sestavení špičkového týmu na míru a pomůžeme s marketingovou komunikací a prací s dodavateli.

Finanční reporting podle SFDR

Na základě požadavků v rámci regulace SRFD provedeme klasifikaci, rozdělíme fondy do skupin LIGHT GREEN a DARK GREEN a připravíme podrobnou zprávu.

Finanční reporting podle SFDR

Na základě požadavků v rámci regulace SRFD provedeme klasifikaci, rozdělíme fondy do skupin LIGHT GREEN a DARK GREEN a připravíme podrobnou zprávu.

Nefinanční reporting podle CSRD

Pomůžeme vám s implementací CSRD a CSDDD, abychom zajistili váš soulad s legislativními požadavky v oblasti udržitelnosti.

Nefinanční reporting podle CSRD

Pomůžeme vám s implementací CSRD a CSDDD, abychom zajistili váš soulad s legislativními požadavky v oblasti udržitelnosti.

Integrace softwaru

Zhodnotíme vaše potřeby pro softwarové řešení a pomůžeme vám s implementací a integrací s vašimi ostatními systémy a procesy.

Integrace softwaru

Zhodnotíme vaše potřeby pro softwarové řešení a pomůžeme vám s implementací a integrací s vašimi ostatními systémy a procesy.

Hodnocení Scope 1 - 3

Pomůžeme vám řídit vaše emise skleníkových plynů: Scope 1 zahrnuje přímé emise, Scope 2 zahrnuje nepřímé emise a Scope 3 zahrnuje další nepřímé emise v hodnotovém řetězci. Scope 3 hodnotíme komplexně a důsledně z hlediska materiality a cirkularity.

Hodnocení Scope 1 - 3

Pomůžeme vám řídit vaše emise skleníkových plynů: Scope 1 zahrnuje přímé emise, Scope 2 zahrnuje nepřímé emise a Scope 3 zahrnuje další nepřímé emise v hodnotovém řetězci. Scope 3 hodnotíme komplexně a důsledně z hlediska materiality a cirkularity.

Dočasný ESG manažer

Pomůžeme vám dočasně převzít iniciativy v rámci ESG, zajistíme správné pochopení a sladění v rámci celé oragnizace, pomůžeme definovat si cíle, nastavit strategie, vybudovat "green team", nastavit procesy sběru a měření dat a rozběhnout a řídit projekty, které povedou k vaší transformaci.

Dočasný ESG manažer

Pomůžeme vám dočasně převzít iniciativy v rámci ESG, zajistíme správné pochopení a sladění v rámci celé oragnizace, pomůžeme definovat si cíle, nastavit strategie, vybudovat "green team", nastavit procesy sběru a měření dat a rozběhnout a řídit projekty, které povedou k vaší transformaci.

ESG reporty a marketing

Kromě povinných datových zpráv můžeme připravit písemnou roční zprávu ESG v reprezentativní formě, kterou společně využijeme ke komunikaci s investory, veřejností a všemi dalšími zainteresovanými stranami.

ESG reporty a marketing

Kromě povinných datových zpráv můžeme připravit písemnou roční zprávu ESG v reprezentativní formě, kterou společně využijeme ke komunikaci s investory, veřejností a všemi dalšími zainteresovanými stranami.

Naše společnost se vždy zaměřovala na životní prostředí, především na prevenci odpadů. Díky našim partnerům ze společnosti SUSTAINOVA máme nyní strategii, jak se stát lídry ve všech oblastech ESG. Víme, jak spolupracovat se naším dodavatelským řetězcem, což je důležité. Jsem vděčný za jejich vedení.

Mojmír Jiřikovský

Co-founder of JRK

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.

Nahraďte chaos v ESG a udržitelnosti naším vedením

Z pozice nezávislého průvodce, vám pomůžeme s celým procesem - od počáteční analýzy, přes návrh řešení až po jeho implementaci s ohledem na požadované standardy finančního i nefinančního reportingu.

One-Stop Partnership

Potýkáte se s výzvami ESG, CSRD, SFDR? Pokryjeme celou vaši transformaci

Vyhněte se nákladnému a omezenému agenturnímu poradenství. Nabízíme efektivní řešení na míru s mezinároním týmem odborníků s ohledem na vaše lokální podmínky. Soustřeďte se na rozvoj vaší firmy a soulad s předpisy a složité otázky udržitelnosti nechte na nás. Provedeme vás chaosem a poskytneme průběžnou podporu a strategické poradenství pro všechny aspekty ESG a udržitelnosti.

Strategický partner

Působíme jako nezávislý strategický partner pro udržitelnost a ESG pro vaše vedoucí pracovníky a ESG manažery.

Tým přizpůsobený vaší situaci a projektu

Vybereme experty se zkušenostmi z podobných projektů a z vašeho odvětví.

Nákladově efektivní řešení

Naše řešení minimalizuje agenturní náklady, neplatíte za čas, ale za skutečné výsledky.

Odborné řízení projektů

Zodpovídáme za dodání projektu a přizpůsobíme vše vašim lokálním požadavkům.

Řízení dat

Identifikujeme vhodná softwarová řešení a pomůžeme vám s jejich integrací.

Výběr dodavatelů

Identifikujeme příležitosti pro zlepšení vašeho dodavatelského řetězce a dosažení vašich cílů.

Tým expertů

Máme tým prověřených odborníků a akademiků se zkušenostmi i z vašeho oboru.

Díky tomu můžeme sestavit na míru šitý tým expertů a specialistů pro každý váš udržitelný projekt, kteří vědí, jak nastavit strategii a dosáhnout vašich cílů.

NAŠI PARTNEŘI

Naše služby

Generální partnerství pro ESG a udržitelnost

Jako váš generální partner se postaráme o vytvoření strategie, plánu implementace, sestavení špičkového týmu na míru a pomůžeme s marketingovou komunikací a prací s dodavateli.

Finanční reporting podle SFDR

Na základě požadavků v rámci regulace SRFD provedeme klasifikaci, rozdělíme fondy do skupin LIGHT GREEN a DARK GREEN a připravíme podrobnou zprávu.

Nefinanční reporting podle CSRD

Pomůžeme vám s implementací CSRD a CSDDD, abychom zajistili váš soulad s legislativními požadavky v oblasti udržitelnosti.

Integrace softwaru

Zhodnotíme vaše potřeby pro softwarové řešení a pomůžeme vám s implementací a integrací s vašimi ostatními systémy a procesy.

Hodnocení Scope 1 - 3

Pomůžeme vám řídit vaše emise skleníkových plynů: Scope 1 zahrnuje přímé emise, Scope 2 zahrnuje nepřímé emise a Scope 3 zahrnuje další nepřímé emise v hodnotovém řetězci. Scope 3 hodnotíme komplexně a důsledně z hlediska materiality a cirkularity.

Dočasný ESG manažer

Pomůžeme vám dočasně převzít iniciativy v rámci ESG, zajistíme správné pochopení a sladění v rámci celé oragnizace, pomůžeme definovat si cíle, nastavit strategie, vybudovat "green team", nastavit procesy sběru a měření dat a rozběhnout a řídit projekty, které povedou k vaší transformaci.

ESG reporty a marketing

Kromě povinných datových zpráv můžeme připravit písemnou roční zprávu ESG v reprezentativní formě, kterou společně využijeme ke komunikaci s investory, veřejností a všemi dalšími zainteresovanými stranami.

Naše společnost se vždy zaměřovala na životní prostředí, především na prevenci odpadů. Díky našim partnerům ze společnosti SUSTAINOVA máme nyní strategii, jak se stát lídry ve všech oblastech ESG. Víme, jak spolupracovat se naším dodavatelským řetězcem, což je důležité. Jsem vděčný za jejich vedení.

Mojmír Jiřikovský

Co-founder of JRK

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.