Povinný reporting: vše, co potřebujete vědět

Proč? Podle jakých norem? Kdy? Kde? Jak je to s aktuálními zprávami?

CSRD: Rozšíření vykazování od velkých podniků až po všechny, včetně malých a středních podniků

V lednu 2023 zavedla Evropská unie směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), která doplňuje nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) a taxonomii EU. V rámci CSRD EU zavedla Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který nastiňuje kritéria a příslušné ukazatele, jež musí organizace využívat ke splnění svých závazků v oblasti podávání zpráv o životním prostředí, sociálních otázkách a správě (ESG).

ESRS: nejnovější a nejkomplexnější norma

Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je rámec, který stanoví konkrétní kritéria a ukazatele pro organizace, aby mohly plnit své povinnosti v oblasti environmentálního, sociálního a správního reportingu (ESG), jak je nařizuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) v Evropské unii.

Zavedení CSRD: Kdo a kdy musí splnit požadavky?

Společnosti musí dodržovat hlášení ESRS s časovým harmonogramem:

  1. Začít vykazovat v roce 2024 (ve výroční zprávě za rok 2025): Dříve regulované subjekty podle NFRD, jako jsou velké kótované společnosti, banky, pojišťovny a velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci.

  2. Zahájení vykazování v roce 2025 (ve výroční zprávě za rok 2026): Všechny ostatní velké společnosti, včetně dalších velkých společností kotovaných na burze mimo EU.

  3. Začátek vykazování v roce 2026 (ve výroční zprávě za rok 2027): Kótované malé a střední podniky, včetně malých a středních podniků nekótovaných v EU. Kótované malé a střední podniky mohou vykazování odložit o další dva roky.

Navíc společnosti mimo EU, které v EU ročně vydělávají více než 150 milionů EUR, mají pobočku v EU s obratem vyšším než 50 milionů EUR nebo mají dceřinou společnost, která je velkou společností nebo kótovaným malým a středním podnikem, musí od roku 2028 (ve výroční zprávě za rok 2029) vykazovat dopady na udržitelnost na úrovni skupiny.

Kde?

Společnosti jsou povinny předkládat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) všechny údaje týkající se ESRS ve svých výročních zprávách nebo zprávách vedení společnosti v digitálním formátu jednotného evropského elektronického formátu (ESEF). Tím je zajištěno, že finanční informace i informace o ESG jsou zveřejňovány současně, přičemž se s nimi zachází jako s jedním uceleným souborem, nikoliv jako s oddělenými částmi.

Konkrétní další dokumenty, jako je ověření nebo důkazy, které by mohly být pro vykazování nezbytné, jsou zatím nejisté. Aby byly dodrženy předpisy, musí být všechny informace o udržitelnosti prezentovány ve formátu XHTML kvůli konzistenci a jednoduššímu potvrzování.

Současné reporty

CSRD nahrazuje a rozšiřuje předchozí NFRD. Všechny společnosti, které dříve vykazovaly podle NFRD budou vykazovat podle CSRD, které zavede ERSR jako aktualizovaný standard.

Společnosti, které v současné době vykazují podle standardů GRI, budou v rámci vysoké úrovně interoperability dodržovat také ESRS.

"Sladění mezi standardy ESRS a GRI pro dopady poskytuje společnostem jistotu, že mohou využít své stávající výkaznictví ke splnění těchto nově přicházejících požadavků."

Hlavním rozdílem je dvojí posouzení významnosti

Dvojí významnost (double materiality) je koncept, který se používá k určení, zda by konkrétní téma nebo informace týkající se udržitelnosti měly být zahrnuty do zprávy o udržitelnosti společnosti.

Zohledňuje jak dopad na provoz společnosti - finanční významnost, tak širší dopad na společnost a životní prostředí - dopadová významnost.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Povinný reporting: vše, co potřebujete vědět

Proč? Podle jakých norem? Kdy? Kde? Jak je to s aktuálními zprávami?

CSRD: Rozšíření vykazování od velkých podniků až po všechny, včetně malých a středních podniků

V lednu 2023 zavedla Evropská unie směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), která doplňuje nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) a taxonomii EU. V rámci CSRD EU zavedla Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který nastiňuje kritéria a příslušné ukazatele, jež musí organizace využívat ke splnění svých závazků v oblasti podávání zpráv o životním prostředí, sociálních otázkách a správě (ESG).

ESRS: nejnovější a nejkomplexnější norma

Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je rámec, který stanoví konkrétní kritéria a ukazatele pro organizace, aby mohly plnit své povinnosti v oblasti environmentálního, sociálního a správního reportingu (ESG), jak je nařizuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) v Evropské unii.

Zavedení CSRD: Kdo a kdy musí splnit požadavky?

Společnosti musí dodržovat hlášení ESRS s časovým harmonogramem:

  1. Začít vykazovat v roce 2024 (ve výroční zprávě za rok 2025): Dříve regulované subjekty podle NFRD, jako jsou velké kótované společnosti, banky, pojišťovny a velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci.

  2. Zahájení vykazování v roce 2025 (ve výroční zprávě za rok 2026): Všechny ostatní velké společnosti, včetně dalších velkých společností kotovaných na burze mimo EU.

  3. Začátek vykazování v roce 2026 (ve výroční zprávě za rok 2027): Kótované malé a střední podniky, včetně malých a středních podniků nekótovaných v EU. Kótované malé a střední podniky mohou vykazování odložit o další dva roky.

Navíc společnosti mimo EU, které v EU ročně vydělávají více než 150 milionů EUR, mají pobočku v EU s obratem vyšším než 50 milionů EUR nebo mají dceřinou společnost, která je velkou společností nebo kótovaným malým a středním podnikem, musí od roku 2028 (ve výroční zprávě za rok 2029) vykazovat dopady na udržitelnost na úrovni skupiny.

Kde?

Společnosti jsou povinny předkládat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) všechny údaje týkající se ESRS ve svých výročních zprávách nebo zprávách vedení společnosti v digitálním formátu jednotného evropského elektronického formátu (ESEF). Tím je zajištěno, že finanční informace i informace o ESG jsou zveřejňovány současně, přičemž se s nimi zachází jako s jedním uceleným souborem, nikoliv jako s oddělenými částmi.

Konkrétní další dokumenty, jako je ověření nebo důkazy, které by mohly být pro vykazování nezbytné, jsou zatím nejisté. Aby byly dodrženy předpisy, musí být všechny informace o udržitelnosti prezentovány ve formátu XHTML kvůli konzistenci a jednoduššímu potvrzování.

Současné reporty

CSRD nahrazuje a rozšiřuje předchozí NFRD. Všechny společnosti, které dříve vykazovaly podle NFRD budou vykazovat podle CSRD, které zavede ERSR jako aktualizovaný standard.

Společnosti, které v současné době vykazují podle standardů GRI, budou v rámci vysoké úrovně interoperability dodržovat také ESRS.

"Sladění mezi standardy ESRS a GRI pro dopady poskytuje společnostem jistotu, že mohou využít své stávající výkaznictví ke splnění těchto nově přicházejících požadavků."

Hlavním rozdílem je dvojí posouzení významnosti

Dvojí významnost (double materiality) je koncept, který se používá k určení, zda by konkrétní téma nebo informace týkající se udržitelnosti měly být zahrnuty do zprávy o udržitelnosti společnosti.

Zohledňuje jak dopad na provoz společnosti - finanční významnost, tak širší dopad na společnost a životní prostředí - dopadová významnost.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.