Jak začít s přípravou výkaznictví ESG?

Splnění požadavků ESRS bude vyžadovat značné úsilí více zaměstnanců a nakonec se bude týkat většiny lidí ve vaší organizaci. I když nemusíte vyplnit úplnou zprávu ESG pro rok 2024, má smysl začít s přípravou vedení záznamů již nyní a rozložit si pracovní zátěž v čase. A samozřejmě můžete mít již nyní partnery nebo dodavatele, kteří potřebují vyplnit komplexní zprávu ESRS a budou k tomu potřebovat informace od vás.

Prvním krokem je zřízení zeleného týmu (nebo podobného názvu, tzv. green team), který bude zodpovědný za plánování, provádění, monitorování a předkládání ESRS zprávy vaší organizace. V Zeleném týmu musí být alespoň jedna osoba s výkonnou pravomocí (obvykle na úrovni představenstva), zástupci vedení ze všech hlavních funkčních oblastí a všichni musí mít silné schopnosti kritického myšlení.

Současně musí být zahájeny dva důležité procesy: oddělení lidských zdrojů musí aktualizovat všechny záznamy o zaměstnancích a zajistit, aby byl zaveden účinný systém diverzity, rovnosti a inkluze (DEI), a vrcholové vedení vypracuje jasnou ESG politiku a zajistí, aby byla zohledněna ve všech dokumentech týkajících se politiky a řízení organizace. Oba tyto úkoly obvykle trvají několik měsíců, takže je nezbytné, aby byly zahájeny co nejdříve po vytvoření zeleného týmu.

Prvním důležitým rozhodnutím nebo doporučením, které musí zelený tým učinit, je výběr softwaru pro podávání zpráv o ESG. Stojí za to zvážit řadu alternativ. Software musí obsahovat snadno použitelný a intuitivní systém pro kategorizaci relevantních informací pro jednotlivá kritéria vykazování a konkrétní ukazatele. Možná budete potřebovat systém, který je v souladu s dalšími standardy a kritérii pro vykazování, zejména pokud máte mezinárodní dceřiné společnosti nebo partnerství.Je také velmi důležité, abyste měli přístup ke kvalifikovaným pokynům, jak systém výkaznictví implementovat, a abyste jej začlenili všude, kde je to možné, a zajistili tak efektivitu. Existuje mnoho funkcí, které můžete potřebovat zvážit, a proto se s námi spojte na bezplatný konzultační hovor.

Dalším krokem zeleného týmu je sestavení inventáře skleníkových plynů (GHG).

To zahrnuje identifikaci, kategorizaci a kvantifikaci každého zdroje a rozsahu důležitosti jednotlivých emisí skleníkových plynů spojených s vaší organizací. Zahrnuje tedy všechny interní (Scope 1 a 2) a externí (Scope 3) emise a také definování všech rizik a příležitostí spojených s jednotlivými emisemi. Při sestavování inventury emisí skleníkových plynů budete muset určit výchozí rok, pro který máte komplexní záznamy a který není starší než rok 2015. Cílem je komplexně sledovat a vykazovat rozhraní vaší organizace se změnou klimatu prostřednictvím analýzy scénářů a odolnosti, která vám umožní stanovit cílové úrovně emisí a vytvořit transparentní plán přechodu k dosažení čistých nulových emisí do roku 2050.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Jak začít s přípravou výkaznictví ESG?

Splnění požadavků ESRS bude vyžadovat značné úsilí více zaměstnanců a nakonec se bude týkat většiny lidí ve vaší organizaci. I když nemusíte vyplnit úplnou zprávu ESG pro rok 2024, má smysl začít s přípravou vedení záznamů již nyní a rozložit si pracovní zátěž v čase. A samozřejmě můžete mít již nyní partnery nebo dodavatele, kteří potřebují vyplnit komplexní zprávu ESRS a budou k tomu potřebovat informace od vás.

Prvním krokem je zřízení zeleného týmu (nebo podobného názvu, tzv. green team), který bude zodpovědný za plánování, provádění, monitorování a předkládání ESRS zprávy vaší organizace. V Zeleném týmu musí být alespoň jedna osoba s výkonnou pravomocí (obvykle na úrovni představenstva), zástupci vedení ze všech hlavních funkčních oblastí a všichni musí mít silné schopnosti kritického myšlení.

Současně musí být zahájeny dva důležité procesy: oddělení lidských zdrojů musí aktualizovat všechny záznamy o zaměstnancích a zajistit, aby byl zaveden účinný systém diverzity, rovnosti a inkluze (DEI), a vrcholové vedení vypracuje jasnou ESG politiku a zajistí, aby byla zohledněna ve všech dokumentech týkajících se politiky a řízení organizace. Oba tyto úkoly obvykle trvají několik měsíců, takže je nezbytné, aby byly zahájeny co nejdříve po vytvoření zeleného týmu.

Prvním důležitým rozhodnutím nebo doporučením, které musí zelený tým učinit, je výběr softwaru pro podávání zpráv o ESG. Stojí za to zvážit řadu alternativ. Software musí obsahovat snadno použitelný a intuitivní systém pro kategorizaci relevantních informací pro jednotlivá kritéria vykazování a konkrétní ukazatele. Možná budete potřebovat systém, který je v souladu s dalšími standardy a kritérii pro vykazování, zejména pokud máte mezinárodní dceřiné společnosti nebo partnerství.Je také velmi důležité, abyste měli přístup ke kvalifikovaným pokynům, jak systém výkaznictví implementovat, a abyste jej začlenili všude, kde je to možné, a zajistili tak efektivitu. Existuje mnoho funkcí, které můžete potřebovat zvážit, a proto se s námi spojte na bezplatný konzultační hovor.

Dalším krokem zeleného týmu je sestavení inventáře skleníkových plynů (GHG).

To zahrnuje identifikaci, kategorizaci a kvantifikaci každého zdroje a rozsahu důležitosti jednotlivých emisí skleníkových plynů spojených s vaší organizací. Zahrnuje tedy všechny interní (Scope 1 a 2) a externí (Scope 3) emise a také definování všech rizik a příležitostí spojených s jednotlivými emisemi. Při sestavování inventury emisí skleníkových plynů budete muset určit výchozí rok, pro který máte komplexní záznamy a který není starší než rok 2015. Cílem je komplexně sledovat a vykazovat rozhraní vaší organizace se změnou klimatu prostřednictvím analýzy scénářů a odolnosti, která vám umožní stanovit cílové úrovně emisí a vytvořit transparentní plán přechodu k dosažení čistých nulových emisí do roku 2050.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.