Proč je ESG důležité?

ESG je důležité z několika důvodů. Za prvé, pomáhá identifikovat a řídit rizika a příležitosti spojené s environmentálními a sociálními otázkami, jako jsou změna klimatu, biologická rozmanitost, voda, znečištění, nakládání s výrobky po skončení jejich životnosti, pracovní postupy a lidská práva. Řešením těchto rizik a příležitostí mohou společnosti posílit svou dlouhodobou udržitelnost a vyhnout se možným právním, reputačním a finančním důsledkům.

Za druhé, investoři, věřitelé, potenciální noví zaměstnanci a další zainteresované strany při rozhodování stále více zohledňují faktory ESG. Prokázání závazku vůči ESG může přilákat kapitál a talenty, zlepšit přístup k financování a zvýšit ocenění a pověst společnosti.

Za třetí, ESG je v souladu s rostoucími společenskými očekáváními. Spotřebitelé, zaměstnanci a komunity se stále více zajímají o environmentální a sociální otázky a dávají přednost společnostem, které upřednostňují udržitelnost, rozmanitost a odpovědné postupy. Přijetím ESG mohou společnosti posílit důvěru, loajalitu a pozitivní vztahy se svými zainteresovanými stranami.

Stručně řečeno, ESG je komplexní rámec, který pomáhá společnostem řídit rizika, identifikovat nové příležitosti, přilákat kapitál a přizpůsobit se společenským očekáváním. Začleněním zásad ESG do svých strategií a činností mohou společnosti zvýšit svůj dlouhodobý úspěch a přispět k udržitelnější a spravedlivější budoucnosti.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Proč je ESG důležité?

ESG je důležité z několika důvodů. Za prvé, pomáhá identifikovat a řídit rizika a příležitosti spojené s environmentálními a sociálními otázkami, jako jsou změna klimatu, biologická rozmanitost, voda, znečištění, nakládání s výrobky po skončení jejich životnosti, pracovní postupy a lidská práva. Řešením těchto rizik a příležitostí mohou společnosti posílit svou dlouhodobou udržitelnost a vyhnout se možným právním, reputačním a finančním důsledkům.

Za druhé, investoři, věřitelé, potenciální noví zaměstnanci a další zainteresované strany při rozhodování stále více zohledňují faktory ESG. Prokázání závazku vůči ESG může přilákat kapitál a talenty, zlepšit přístup k financování a zvýšit ocenění a pověst společnosti.

Za třetí, ESG je v souladu s rostoucími společenskými očekáváními. Spotřebitelé, zaměstnanci a komunity se stále více zajímají o environmentální a sociální otázky a dávají přednost společnostem, které upřednostňují udržitelnost, rozmanitost a odpovědné postupy. Přijetím ESG mohou společnosti posílit důvěru, loajalitu a pozitivní vztahy se svými zainteresovanými stranami.

Stručně řečeno, ESG je komplexní rámec, který pomáhá společnostem řídit rizika, identifikovat nové příležitosti, přilákat kapitál a přizpůsobit se společenským očekáváním. Začleněním zásad ESG do svých strategií a činností mohou společnosti zvýšit svůj dlouhodobý úspěch a přispět k udržitelnější a spravedlivější budoucnosti.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.