ESRS

Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) uvádějí konkrétní kritéria a metriky, které jsou v souladu s CSRD. Dodržování těchto standardů proto zajišťuje soulad s požadavky směrnice. Standardy pokrývají celou škálu otázek ESG, včetně změny klimatu, biologické rozmanitosti a lidských práv.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.

Přihlaste se k newsletteru Voice of Sustainability

Získejte měsíční newsletter s příběhy z celého světa a novinkami ze SUSTAINOVA.